• Artikkelforfatteren trekker fra Bykles kommunes satsing på turisme som en viktig årsak til at kommunen har klart å skape arbeidsplasser og sikre bosettingen. Bildet er fra Hovden. FOTO: Richard Nodeland

Avfolking av bygdene?

Når sju av 15 kommuner opplever nedgang siste år, blir det tatt til inntekt for at dommedagsfortellingen stemmer. Men hva om vi tar utgangspunkt i at trenden er i ferd med å snu?