• Den engasjerte debatten om navnet skal være Kapelløya eller Kabelø gir stadig nye anledninger til å bringe bilder fra vakre Ny-Hellesund. Her ser vi Olavssundet en flott sommerdag. FOTO: ARKIV

Kapell eller varpeliner?

Navnet på øya i Ny-Hellesund er skrevet på forskjellige måter opp gjennom tida.