• Mike - klima-global oppv.jpg

Lokalpolitikere kan løse verdensproblemer

Kanskje kan kommunen kjøpe elbiler neste gang kjøretøy skal byttes ut? Eller søke penger hos Transnova til en hurtiglader for elbil?