Terrortrussel og påkledning

Forsvarsjefen har gått ut med beskjed om at soldater som ikke er i tjeneste, bør kle seg sivilt for ikke å bli terrormål.