Mening

Arbeiderpartiet på akkord med menneskeverdet

- Hvordan kan man tilsidesette grunnleggende menneskerettigheter samtidig som Kabul blør. Hensynet til barnets beste er ikke ivaretatt så lenge returpolitikken fortsetter, og det er politikk vi ikke støtter, spør de to, lokale Ap-politikerne i denne kronikken. Foto: Heida Gudmundsdottir