Tragedien i Algerie

Da gisselaksjonen først var et faktum, var det dessverre grunn til å anta at elementer i Algerie ville ønske en raskest mulig avslutning av aksjonen.