Dette er kvartal 15, med Bøndenes hus på hjørnet av Kirkegata og Henrik Wergelands gate. Bygget er planlagt revet, mens trehusrekka bortover til venstre er vernet. Dette er kvartal 15, med Bøndenes hus på hjørnet av Kirkegata og Henrik Wergelands gate. Bygget er planlagt revet, mens trehusrekka bortover til venstre er vernet. Foto: Damsgaard, Vegard

Konstruktive byggeplaner