• Det er etter mitt skjønn feil når vi skiller kirke fra stat, fjerner K en i KRLE og innfører meldeplikt for å delta i skolegudstjeneste før jul fordi vi må tilpasse oss et flerreligiøst samfunn, skriver Sps nestleder. FOTO: Kollstad, Reidar

Ja til Norge

Hva er det å tenke norsk? Hva betyr vår historie og kultur i møtet med det moderne og fremtiden? Har kristendommen en spesiell plass i vår tid?