Et miljøløft - ikke en naturrasering

En ny ringvei må være et vesentlig bedre miljøalternativ enn en utvidelse av dagens hovedvei gjennom Kristiansand.