• I dag betaler norske nettaviser 25 prosent moms, mens papiraviser har momsfritak. FOTO: Tormod Flem Vegge

Mangfold og demokrati

Det er sterkt å håpe at det flertallet som nå er på Stortinget for nullmoms på medier, gir seg utslag i et vedtak om nettopp det.