Tanker

Så for en tid siden i en seriøs, norsk avis, at en kjent svenske ble fratatt jobben sin fordi han offentlig bekjente sin kristentro og sine tanker om Islam.