Ekstra utfordringer?

Ikke overraskende velger en av sørlandskommunene, denne gangen Birkenes, å slutte seg til en handlingsplan som aktivt har foreslått å ta ut tiltak for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt)– endatil nabofylkets, i stedet for Aust-Agders egen handlingsplan.