Det var ikke mye opphisselse i bystyret onsdag kveld. Det sier sitt når Rødts Ellen Rudnes slår fast at hun har sett verre budsjetter.

Økonomidirektør Terje Fjellvang la da også lista for den politiske debatten da han ved fremleggelsen av budsjettet slo fast at «Foilen om hovedlinjene i budsjettet likner veldig på den fra i fjor». Før han listet opp kjente punkter som reduserte investeringer, lavere netto lånegjeld og press på tjenestetilbudet.

Egentlig kunne budsjettet vært ensbetydende med spetakkel. Det er tross alt mer enn 4000 millioner kroner som skal fordeles på driftsbudsjettet. Men de aller fleste millionene er allerede bundet opp. Til det alle mener er gode og nødvendige formål, som barnehage, skole, helse, sosial og kultur.

I tillegg går mer enn 200 millioner til renter og avdrag. Det er sure penger. Men de er prisen for tidligere tiders nødvendige investeringer. Det siste tiåret er det brukt to milliarder kroner på oppussing av gamle og bygging av nye skoler. Og en rekke nye idrettsanlegg har det blitt for de 1,3 milliardene som er brukt på denne sektoren i samme periode.Nå er det enighet i bystyret om ikke å øke gjelden ytterligere. Derfor er det stort sett innen vann, avløp og renovasjon at de store investeringene kommer fremover.

Alt dette er fornuftig. Men det betyr også at det ikke er stort rom for politiske spillopper.

Likevel er budsjettet viktig. På enkelte områder viser det ideologiske skillelinjer. Først og fremst dreier det seg om eiendomsskatten. For de borgerlige partiene har denne skatten vært en tung symbolsak i mange år. Skatt på eiendom som er kjøpt og betalt med allerede skattede penger er et ideologisk spørsmål for særlig Frp og Høyre.

Sånn sett har dette vært en vinnersak for de borgerlige partiene. Men nå har de styrt Kristiansand i tre år. Og budsjettet for neste år gjelder valgåret. Få av de som neste høst går til valg vil være imponert over de få kronene som eiendomsskatten er redusert med i denne perioden.

I stedet kan Ap og de andre partiene på venstresiden gjøre dette til en god sak for seg ved valget. Blant mange velgere vil det være stemning for heller å bruke kuttet i eiendomsskatten på skole. Særlig når det fremover blir så mange nye elever i kommunen at de hvert år kunne fylle opp en middels stor skole.

Samtidig skal de borgerlige partiene ha ros for at de ikke tar ideologien så alvorlig at den går utover ansvarligheten i budsjettet. Kuttene i eiendomsskatten er så små at de ikke får alvorlige konsekvenser på andre områder. Ideologien veksles bare inn i småpenger.