• Flere og flere skoler innfører mobilforbud, og vi mener man bør vurdere å gi hjemmel for dette i lovverket. Både lærere og elever ved Åseral barne- og ungdomskolen later til å være fornøyde. FOTO: Jarle R. Martinsen

Fred fra mobiler

Det virker rimelig å innføre mobilforbud på skoler. Det gir ro rundt både arbeidet og det sosiale samværet.