• Innsenderen etterlyser mer åpenhet rundt Audun Myhres avgang. På bildet: Kjell Nordstokke på talerstolen under Sjømannsmisjonens generalforsamling i slutten av august. FOTO: ARKIV

Tillit er basert på åpenhet

Åpent brev til styre og ledelse i Sjømannsmisjonen.