• Fagområdene flettes sammen og lek er den aller beste metoden for å fange barns oppmerksomhet og skape helhetlig læring tilpasset barn 1-5 år, skriver innsenderen. Hun kan ikke helt se hva som er så spesielt med Agderprosjektet, annet enn tilnærminga på læringsbegrepet. Bildet er fra en barnehage i Konsmo, som har egen trafikkopplæringsbane. FOTO: ARKIV

Gi rom til barnehagelærerne!

Agderprosjektet eller «prestisjeprosjektet», som det også blir kalt, har fått både mye penger og oppmerksomhet.