• Høy kvalitet på boliger er bra, men høye boligpriser gjør det vanskelig for enkelte å komme inn i boligmarkedet, skriver innsenderen. Man har nå målrettet startlånsordningen slik at pengene går til folk som av ulike årsaker har reelle problemer med å få lån. FOTO: ARKIV

En boligpolitikk for alle

Å bo trygt og godt er grunnleggende for et godt liv.