• UT PÅ TUR: Artikkelforfatterne nevner bl.a. norsk turentusiasme – en typisk norsk kultur som kan virke "rar" på for eksempel en 17-åring fra Chile. FOTO: SCANPIX

Verden inn i stua?

Integrerings— og mangfoldsdirektoratets (IMDi) Integreringsbarometer for 2012 viser at nordmenns holdninger til innvandring og integrering stort sett har holdt seg stabile de siste sju årene.