• REHABILITERING: Artikkelforfatteren har personlig erfaring i at mennesker som har hatt tunge hjerneslag kan friskne til – ikke kortsiktig og begrenset, men livslangt og ubegrenset. FOTO: Junge, Heiko

Når skal leger og forskere begynne å spørre?

Nevrologer, allmennleger, forskere og hjernekirurger innrømmer at de bare kjenner promiller av hjernens kapasitet. Like fullt unnlater fagfolkene å samle informasjon fra den beste kunnskapsbanken: Pasientene, de som har vært rammet av hjerneslag.