Fra norske myndigheters side er det først og fremst frykten for økt alkoholbruk blant ungdommen som ligger til grunn for ønsket om begrenset tilgjengelighet. Men så lenge det er alkoholinnholdet som ligger til grunn for regelverket, er det prinsipielt uholdbart at drikker med samme alkoholprosent som øl skal stenges ute fra butikkene. I kjølvannet var rusbrusen er det derfor også åpnet for salg av såkalt lettvin, vinprodukter med en alkoholprosent under 4,7 prosent.Utviklingen i EU tyder på at vi, gjennom EØS-avtalen, i løpet av noen år også vil åpne for salg av vin i vanlige butikker. Dette krever en ny og offensiv holdningskampanje i forhold til alkoholforbruk og -misbruk. Innen vinen er på plass i dagligvarehandelen, bør også en mer moderat drikkekultur være det.