• Vi har feiret jubileum for vår frihet og grunnlov. Den er nå truet, mener innsenderen. Her er bilde av flere menn på Eidsvoll. FOTO: Roar Greipsland

EØS truer distrikts-Norge?

Med nyttårsfeiringen la vi bak oss et jubileumsår for selvstendighet og folkestyre. 1814 gav oss Grunnloven og 1994 gav oss et "nei" til norsk EU-medlemskap.