Prisen for et liv

Ansvarsbevisste politikere bør snarest ta opp denne problematikken.