Hvordan er det med helsa?

Livskvalitet: 10 millioner barn og en halv millioner kvinner har dødd av sykdommer eller tilstander som kunne ha vært forebygget eller behandlet.