Om sterkt troende ikke-troende

Svar på mandagens innlegg til meg fra Børre Nylehn: