Hasardiøst

Det ser ikke ut som unge bilførere tar lærdom av alle dødsulykkene på veiene. Råkjøring bedrives daglig — hvor eget og andres liv settes på spill.