Tillitserklæring

Peter Gitmark overtar etter Børge Brende som Høyres talsmann i klima— og miljøsaker.