Verdifull livsglede

Ildsjelene bak «Livsglede for eldre» gjør en svært verdifull innsats.