Rosén gikk for noen måneder siden ut og varslet om den dårlige legedekningen for norske styrker i Afghanistan. Sanitetssjefen sa rett ut at situasjonen var så alvorlig at han ikke ville sendt sin egen sønn til de internasjonale styrkene. Diesen reagerte med det Rosén opplevde som en oppsigelse. Men etter mange runder i media, skal nå forsvarssjefen igjen være villig til å beholde sanitetssjefen.

En slik håndtering av en så alvorlig sak er ikke ledelsen i det norske forsvaret verdig. I et åpent og demokratisk samfunn må forsvarssjefen tåle at det ropes varsku om kritikkverdige forhold.