Quarts beste fiende?

Kultur: Kan Toffen Gunnufsens avgang og en konkurrerende festival i Arendal skjerpe Quart til fortsatt å være Norges største og viktigste festival?