Kronen til værs

Det er alltid to sider — minst - av en sak. At dollaren havner på sotteseng, betyr at den norske kronen går til værs.