• KLOKT FORSLAG: Selv om Svein Harbergs forslag om flerbrukskirker er radikalt og møter motbør fra flere hold, har det mye for seg.? Arkivfoto

Høyres flerbrukskirke

Forslaget om flerbrukskirke har mye for seg.