Skammen i Syria

Det internasjonale samfunns passivitet er en skam.