Vet folk egentlig hva som er planlagt på Søm?

Beboere og naboer bør sette seg inn i denne saken, som kan ha store konsekvenser for oss på Søm.