Gode tall fra NODE

Aktiviteten til bedriftene i NODE-klyngen er høy.