Når kraftprisen blir negativ

Vi må velge politikere som setter tæring etter næring