• I ENDRING: Artikkelforfatteren påpeker at avisenes forretningsmodeller er i sterk endring og at det er nødvendig å tenke nytt innenfor mediepolitikken. FOTO: SCANPIX

Ny mediehverdag

Avisenes opplagstall for 2011 bekreftet det alle vet. Hvert år er det færre som leser aviser på papir.