• KVALITET: Artikkelforfatteren er redd for at bemanningsnorm og pedagogtetthet blir kastet på søpla når rammebetingelser og driftsløsninger blir tøyd til det ytterste. FOTO: SCANPIX

Hva skjer med kristiansandsbarnehagen?

Heldigvis har vi per i dag et stort mangfold av barnehager i Kristiansand. Både store og små aktører. Bra for brukere. Så lenge det varer!