Pinefullt for Høyre

Høyres grupper har gått på oppsiktsvekkende sprekker i flere kommuner.