Høysensitive barn i skolen

Ifølge Foreningen for høysensitive i Norge har 15-20 prosent av verdens befolkning karaktertrekket. I Norge vil det si at 750-800.000 mennesker har dette personlighetstrekket og at hvert femte barn som fødes er høysensitive.