• VEKST: Artikkelforfatteren refererer til prosjektet "Krise, omstilling og vekst", som bl.a. viser at den største veksten i aktivitetsnivå siden 2006 målt med driftsinntekter og sysselsetting, har kommet i olje- og gassleverandørindustrien, som også er den mest lønnsomme bransjen. FOTO: ARKIV

"Kongen er død, leve kongen"

Et høyt velferdsnivå krever konkurransedyktige bedrifter og kontinuerlig omstilling. Utfordringen i Norge er å skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med god lønnsomhet. Har næringslivet på Sørlandet klart denne oppgaven?