• KULTURMINNE: Riksantikvaren har per 2013 ikke prioritert Bredalsholmen for istandsetting, og ifølge artikkelforfatteren er ikke anlegget et godt vedlikeholdt kulturminne, og forfallet er påtakelig. FOTO: Svein Vik Såghus, Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen – et kulturminne verd å ta vare på!

De forlatte verftsområdene har vist seg å være svært attraktive for bolig— og handelsutvikling, og sporene etter den gamle industrien forsvinner raskt.