Savnet redaksjonell omtale

Kristiansand Røde Kors (KRK) i samarbeid med Norwegian Filipino Club Sørlandet (NFCS) hadde en lyn— og bøsseinnsamling lørdag 23. november.