LOs politiske krig

LOs ledelse gjør sin egen sak — arbeidstakernes rettigheter - en bjørnetjeneste ved å knytte organisasjonen så tett opp til ett parti.