Helbreder Svein-Magne Pedersen

Jeg ble helbredet gjennom ham — via fjernsynsskjermen.