Sykehusgaranti for Arendal

De Ruiter trenger ikke svare, men ellers kunne det bli en interessant debatt.