• BYGGER UT: Så lenge pengesekken er begrenset, er det likevel bra at man gradvis bygger ut ordningene for dem som trenger det mest heller enn å fordele pengene på veldig mange, som nok klarer sine relativt begrensede tannlegeregninger selv, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Totalt havarert tannhelse

Totalhavari av tannhelsen rammer noen få mennesker.