Et slag i ansiktet!

Jeg tror folk flest vil yte mer dersom de har rammer omkring sitt yrkesliv og ikke minst et fast ansettelsesforhold.