NAV har med mennesker å gjøre!

Hvilke ambisjoner har Engemyr, som sjef for NAV Kristiansand, på vegne av dem som trenger NAV-bistand?