President med begrenset makt

Harde internasjonale sanksjoner har kjørt den iranske økonomien i grøfta.