KrF har ikke plass til kristendomsfaget

Faktum er at da Jan Simonsen forslo på Stortinget å gjeninnføre det gamle kristendomsfaget fikk han kun sin egen stemme.